CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu thập thông tin cá nhân

Ứng dụng sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi họ đăng ký hoặc sử dụng các tính năng yêu cầu đăng nhập. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và thông tin về các hoạt động của người dùng trên ứng dụng. Vieclamonline.org sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với người dùng và cung cấp dịch vụ.


2. Bảo mật thông tin cá nhân

Vieclamonline.org cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo mật khác giúp đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng.


3. Sử dụng cookie

Vieclamonline.org sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của người dùng và giúp ứng dụng nhận diện người dùng khi họ truy cập ứng dụng. Người dùng có thể tắt cookie trên trình duyệt của mình nếu muốn.


4. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

Vieclamonline.org có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để cung cấp các tính năng trên ứng dụng. Chúng tôi sẽ chọn các nhà cung cấp dịch vụ được đánh giá cao và đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của người dùng.


5. Thông báo thay đổi chính sách bảo mật

Vieclamonline.org có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình vào bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các yêu cầu pháp luật hoặc cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên ứng dụng hoặc gửi email thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký của người dùng.


6. Thực hiện các hoạt động trên ứng dụng

Vieclamonline.org sẽ lưu trữ các thông tin liên quan đến các hoạt động của người dùng trên ứng dụng như like, comment, view, share để cung cấp cho người dùng một trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin này cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho người dùng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật.


7. Quản lý thông tin cá nhân

Người dùng có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên ứng dụng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các yêu cầu này và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân của người dùng.