HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN TRÊN HANA - KIẾM TIỀN ONLINE

Dưới đây là các bước hướng dẫn xóa tài khoản ứng dụng Hana – Kiếm tiền online trên trang web:

 

Bước 1: Đăng nhập vào trang web https://fb.vieclamonline.org/ ↗ bằng tài khoản của bạn.

Bước 2: 

Bước 3: Trên giao diện trang web, chọn “xóa vĩnh viễn tài khoản” để bắt đầu quá trình xóa tài khoản.

Bước 4: Chọn “xóa tài khoản vĩnh viễn” khi có yêu cầu của trang web về việc xóa tài khoản.

Bước 5: Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại việc xóa tài khoản bằng cách chọn “Tôi đồng ý” khi bạn đã chắc chắn muốn xóa tài khoản.

Bước 6: Sau đó, trang web sẽ hiển thị thông báo về việc chỉ định các loại dữ liệu sẽ bị xóa, bạn có thể chọn “xóa tất cả các thông tin của người dùng khỏi hệ thống” hoặc “Lưu giữ và bất kỳ khoảng thời gian lưu giữ bổ sung nào”.

Cuối cùng, nhập mật khẩu của bạn lần nữa vào ô và chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình xóa tài khoản.

Lưu ý: Sau khi xóa tài khoản, bạn sẽ không còn có thể truy cập vào tài khoản của mình và mất hết dữ liệu và thông tin đã lưu trữ trên tài khoản đó. Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện quyết định xóa tài khoản.